องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โทร 045-775073

ผู้บริหาร สมาชิกสภา​​
 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00016
วันนี้ 00021
วานนี้ 00055
เดือนนี้ 00771
เดือนก่อน 00605
ปีนี้ 01376
ปีก่อน 03834
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • รายงานการเงิน
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล - 20 ม.ค. 2566(ดู 619) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลฯ และกาหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก - 11 ม.ค. 2566(ดู 578) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2565 - 7 ธ.ค. 2565(ดู 675) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง คะแนนผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 31 ส.ค. 2565(ดู 752) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 31 ส.ค. 2565(ดู 641) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 26 ส.ค. 2565(ดู 724) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 3 ส.ค. 2565(ดู 810) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  - 20 ก.ย. 2566(ดู 210) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 - 23 ส.ค. 2566(ดู 244) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 - 10 ส.ค. 2566(ดู 203) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 - 20 ก.ค. 2566(ดู 241) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  - 13 ก.ค. 2566(ดู 190) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 - 23 พ.ค. 2566(ดู 220) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยสามัญ สมัยแรก - 23 ก.พ. 2566(ดู 236) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • งานจัดเก็บรายได้
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.5 - 24 ส.ค. 2565(ดู 702) 
  ราคากลางปรับปรุงผิวถนนลาดยาง(สายจากสี่แยกบ้านนางสอน ขันแก้ว) บ้านสะแนน หมู่ที่ 8 - 30 ก.ย. 2564(ดู 898) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(จากบ้านนางสมใจ สุนดารา - ถนนลาดยางสาย ยส.ถ.27-003)บ้านสะแนน หมู่ 8 - 30 ก.ย. 2564(ดู 1004) 
  ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.27-001(ช่วงบ้านนายสมหวัง ศรีนวล-หน้าโรงเรียนบ้านคุยตับเต่า บ้านคุยตับเต่า หมู่ 5 - 29 ก.ย. 2564(ดู 814) 
  ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.27-001 (สายบ้านนายสมหวัง ศรีนวล - หน้าโรงเรียนบ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ 5)(จากบ้านนายอิ มั่นจิต - บ้านนางสุวัฒน์ ไชยศรี) บ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ 5 - 29 ก.ย. 2564(ดู 967) 
  ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 - 24 ม.ค. 2567(ดู 178) 
  แจ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2567 - 10 ม.ค. 2567(ดู 308) 
  ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2567 - 15 ธ.ค. 2566(ดู 259) 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 12 ธ.ค. 2566(ดู 253) 
  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 - 12 ธ.ค. 2566(ดู 1017) 
  ประชาสัมพันธ์เจ้าของที่ดินให้ตรวจสอบและแจ้งยืนยันกรรมสิทธิ์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและการใช้ประโยชน์ - 17 พ.ย. 2566(ดู 292) 
  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีฯ - 12 ต.ค. 2566(ดู 493) 
  จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายจากไร่นายโกวิท พ่อค้า - ไร่นายนัย ถนัดทาง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-12
  จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายจากไร่นายโกวิท พ่อค้า - ไร่นายนัย ถนัดทาง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-13
  จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากโรงเรียนบ้านคุยตับเต่า - ดอนปู่ตา) บ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-09
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายจากบ้านนางสะอาด จันทะโชติ - นานางอนงค์ วันเวียน)บ้านเหลื่อม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-09
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากคอกวัวนายสวัสดิ์ ราศรีบุตร - บ้านนายโกสิน สุระษร) บ้านขุมเงิน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-09
  จ้างูก่อสร้างถนนลูกรัง (สายบ้านเหลื่อม - นาม่อง) บ้านเหลื่อม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-09
  จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายจากบ้านนายบรรหาร สืบศรี - ร่องไฮ บ้านท่าค้อ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-09

ภาพกิจกรรม

ทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานผู้บริหารหลังใหม่ (ดู 69)

ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ทั้ง 8 หมู่บ้าน (ดู 145)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

องค์กรแห่งการเรียนรู้

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ (ดู 1239)

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 1283)

ดาวน์โหลดใหม่

  O20.1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น : [1 ก.พ. 2567]
  O20.2 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น : [1 ก.พ. 2567]
  O20.3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น : [31 ม.ค. 2567]
  026.3 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากร : [24 เม.ย. 2566]
  026.4 ข้อเสนอแนะ : [24 เม.ย. 2566]
  026.4.1 รายงานวิเคราะห์ประเมินความรู้เพื่ออบรม : [24 เม.ย. 2566]
  026.4.2 สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล : [24 เม.ย. 2566]
  01 โครงสร้าง : [24 เม.ย. 2566]
  026.2 สรุปผลข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล : [20 เม.ย. 2566]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร