องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โทร 045-775073

ผู้บริหาร สมาชิกสภา​​
 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00017
วันนี้ 00005
วานนี้ 00023
เดือนนี้ 00413
เดือนก่อน 00284
ปีนี้ 02334
ปีก่อน 04418
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • รายงานการเงิน
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล - 20 ม.ค. 2566(ดู 248) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลฯ และกาหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก - 11 ม.ค. 2566(ดู 264) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2565 - 7 ธ.ค. 2565(ดู 347) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง คะแนนผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 31 ส.ค. 2565(ดู 407) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 31 ส.ค. 2565(ดู 327) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 26 ส.ค. 2565(ดู 405) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 3 ส.ค. 2565(ดู 479) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.5 - 24 ส.ค. 2565(ดู 372) 
  ราคากลางปรับปรุงผิวถนนลาดยาง(สายจากสี่แยกบ้านนางสอน ขันแก้ว) บ้านสะแนน หมู่ที่ 8 - 30 ก.ย. 2564(ดู 586) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(จากบ้านนางสมใจ สุนดารา - ถนนลาดยางสาย ยส.ถ.27-003)บ้านสะแนน หมู่ 8 - 30 ก.ย. 2564(ดู 672) 
  ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.27-001(ช่วงบ้านนายสมหวัง ศรีนวล-หน้าโรงเรียนบ้านคุยตับเต่า บ้านคุยตับเต่า หมู่ 5 - 29 ก.ย. 2564(ดู 491) 
  ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.27-001 (สายบ้านนายสมหวัง ศรีนวล - หน้าโรงเรียนบ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ 5)(จากบ้านนายอิ มั่นจิต - บ้านนางสุวัฒน์ ไชยศรี) บ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ 5 - 29 ก.ย. 2564(ดู 642) 
  ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เครื่องแบบชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-26
  ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เครื่องแบบชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-22
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-25
  ซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุ ขนาดกำลังส่ง ๑๐ วัตต์ พร้อมติดตั้งเสารับ - ส่งสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-25
  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษา ฯ(โต๊ะเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-20
  จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บพ - ๔๘๑๙ ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-20
  ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เครื่องแบบชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-22

ภาพกิจกรรม

กองสาธารณสุขได้ลงพื้นที่กำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ ภายสถานที่ราชการ (ดู 138)

วัดบึงขุมเงิน (ดู 190)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ (ดู 926)

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 959)

ดาวน์โหลดใหม่

  026.3 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากร : [24 เม.ย. 2566]
  026.4 ข้อเสนอแนะ : [24 เม.ย. 2566]
  026.4.1 รายงานวิเคราะห์ประเมินความรู้เพื่ออบรม : [24 เม.ย. 2566]
  026.4.2 สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล : [24 เม.ย. 2566]
  01 โครงสร้าง : [24 เม.ย. 2566]
  026.2 สรุปผลข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล : [20 เม.ย. 2566]
  034 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบประจำปี 2566 : [19 เม.ย. 2566]
  036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต : [19 เม.ย. 2566]
  035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ ปี 2566 : [19 เม.ย. 2566]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร