องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โทร 045-775073

ผู้บริหาร สมาชิกสภา​​
 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00006
วันนี้ 00010
วานนี้ 00005
เดือนนี้ 00140
เดือนก่อน 00222
ปีนี้ 03393
ปีก่อน 03834
  • รายงานการเงิน
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล - 20 ม.ค. 2566(ดู 963) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลฯ และกาหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก - 11 ม.ค. 2566(ดู 799) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2565 - 7 ธ.ค. 2565(ดู 873) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง คะแนนผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 31 ส.ค. 2565(ดู 964) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 31 ส.ค. 2565(ดู 854) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 26 ส.ค. 2565(ดู 967) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 3 ส.ค. 2565(ดู 1003) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 15 ก.พ. 2567(ดู 120) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 25 ธ.ค. 2566(ดู 119) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  - 20 ก.ย. 2566(ดู 464) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 - 23 ส.ค. 2566(ดู 457) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 - 10 ส.ค. 2566(ดู 419) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 - 20 ก.ค. 2566(ดู 464) 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  - 13 ก.ค. 2566(ดู 405) 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง - 11 เม.ย. 2567(ดู 88) 
  ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง - 11 เม.ย. 2567(ดู 85) 
  ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.5 - 24 ส.ค. 2565(ดู 899) 
  ราคากลางปรับปรุงผิวถนนลาดยาง(สายจากสี่แยกบ้านนางสอน ขันแก้ว) บ้านสะแนน หมู่ที่ 8 - 30 ก.ย. 2564(ดู 1096) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(จากบ้านนางสมใจ สุนดารา - ถนนลาดยางสาย ยส.ถ.27-003)บ้านสะแนน หมู่ 8 - 30 ก.ย. 2564(ดู 1310) 
  ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.27-001(ช่วงบ้านนายสมหวัง ศรีนวล-หน้าโรงเรียนบ้านคุยตับเต่า บ้านคุยตับเต่า หมู่ 5 - 29 ก.ย. 2564(ดู 1015) 
  ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.27-001 (สายบ้านนายสมหวัง ศรีนวล - หน้าโรงเรียนบ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ 5)(จากบ้านนายอิ มั่นจิต - บ้านนางสุวัฒน์ ไชยศรี) บ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ 5 - 29 ก.ย. 2564(ดู 1172) 
  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีผ่าน QR Code - 1 พ.ค. 2567(ดู 60) 
  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) - 4 มี.ค. 2567(ดู 170) 
  ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 - 24 ม.ค. 2567(ดู 416) 
  แจ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2567 - 10 ม.ค. 2567(ดู 1431) 
  ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2567 - 15 ธ.ค. 2566(ดู 578) 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 12 ธ.ค. 2566(ดู 512) 
  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 - 12 ธ.ค. 2566(ดู 5026) 
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคก หมู่ที่ ๑ บ้านขุมเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-16
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคก หมู่ที่ ๑ บ้านขุมเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-09
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแวงต่อจากจุด คสล.เดิม หมู่ที่ ๗ บ้านขุมเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-09
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากนานางบังอร เต่าทอง - ถนนลาดยางไปบ้านคำม่วง หมู่ที่ ๘ บ้านสะแนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-09
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคก หมู่ที่ ๑ บ้านขุมเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-09
  จ้างปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน ๑๖๖๙ หมายเลขทะเบียน บธ - ๓๐๗๗ ยส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-02
  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำนักปลัด(ชุดโซฟาไม้เนื้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-08

ภาพกิจกรรม

โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีวินัย (ดู 43)

โครงการอบรมสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 (ดู 40)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู 141)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู 160)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ (ดู 1453)

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 1481)

ดาวน์โหลดใหม่

  021การขับเคลื่อนจริยธรรม : [18 มิ.ย. 2567]
  033รายงานผลการดำเนิตนการป้องกันการทุจริตประจำปี : [18 มิ.ย. 2567]
  017รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (เพิ่มเติม) : [18 มิ.ย. 2567]
  014รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม2) : [18 มิ.ย. 2567]
  ข้อ 016 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : [18 มิ.ย. 2567]
  ข้อ 030การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน : [18 มิ.ย. 2567]
  034, มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส : [18 มิ.ย. 2567]
  คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน : [18 มิ.ย. 2567]
  ข้อ9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2566 : [17 มิ.ย. 2567]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร