องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 14 ต.ค. 2565 340
ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแวง ม.7 1 ธ.ค. 2564 351
ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจาน - ถ.แจ้งสนิท 1 ธ.ค. 2564 339
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ 2 16 พ.ย. 2564 420
ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล 1 พ.ย. 2564 349
ประกาศผู้ชนะ คก.ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองจาน 1 ต.ค. 2564 413
ประกาศผู้ชนะ คก.ก่อสร้างถนน คสล.สายนานายคำแปลง เอี่ยมอิ่ม 1 ต.ค. 2564 251
ประกาศผู้ชนะ คก.ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแวง กม.199 1 ต.ค. 2564 224
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 12 พ.ค. 2564 469
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564 20 เม.ย. 2564 461
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564 31 มี.ค. 2564 424
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 28 ก.พ. 2564 293
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564 31 ม.ค. 2564 259
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 4 ม.ค. 2564 277
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563 31 ธ.ค. 2563 266
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2563 30 พ.ย. 2563 243
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 7 ต.ค. 2563 219
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 13 ก.ค. 2563 403
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 6 ก.ค. 2563 197
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 26 มิ.ย. 2563 453
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 มิ.ย. 2563 462
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29 เม.ย. 2563 358
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29 เม.ย. 2563 365
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29 เม.ย. 2563 373
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบระมาณ 2563 27 เม.ย. 2563 364
ประกาศ อบต.ขุมเงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 27 เม.ย. 2563 332
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหลื่อม หมู่ที่ 3 ต.ขุมเงิน - บ้านเขื่องคำ ม.5 ต.เขื่องคำ 16 เม.ย. 2563 452
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายหนองจาน 16 เม.ย. 2563 342
ประกาศราคากลาง 16 เม.ย. 2563 172
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14 เม.ย. 2563 391