องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม 20 ก.พ. 2567 236
ข้อ.22รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 20 เม.ย. 2566 677
ข้อ.21สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนพ.ย.65-มี.ค.66 20 เม.ย. 2566 667
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 14 ต.ค. 2565 1010
ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแวง ม.7 1 ธ.ค. 2564 1146
ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจาน - ถ.แจ้งสนิท 1 ธ.ค. 2564 1039
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ 2 16 พ.ย. 2564 1100
ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล 1 พ.ย. 2564 854
ประกาศผู้ชนะ คก.ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองจาน 1 ต.ค. 2564 547
ประกาศผู้ชนะ คก.ก่อสร้างถนน คสล.สายนานายคำแปลง เอี่ยมอิ่ม 1 ต.ค. 2564 427
ประกาศผู้ชนะ คก.ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแวง กม.199 1 ต.ค. 2564 318
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 12 พ.ค. 2564 565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564 20 เม.ย. 2564 581
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564 31 มี.ค. 2564 525
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 28 ก.พ. 2564 388
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564 31 ม.ค. 2564 351
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 4 ม.ค. 2564 375
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563 31 ธ.ค. 2563 362
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2563 30 พ.ย. 2563 320
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 7 ต.ค. 2563 307
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 13 ก.ค. 2563 507
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 6 ก.ค. 2563 281
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 26 มิ.ย. 2563 875
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 มิ.ย. 2563 564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29 เม.ย. 2563 458
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29 เม.ย. 2563 472
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29 เม.ย. 2563 468
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบระมาณ 2563 27 เม.ย. 2563 468
ประกาศ อบต.ขุมเงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 27 เม.ย. 2563 443
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหลื่อม หมู่ที่ 3 ต.ขุมเงิน - บ้านเขื่องคำ ม.5 ต.เขื่องคำ 16 เม.ย. 2563 567