องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขุมเงิน หมู่ 1 - คุ้มดงหัวชี 24 พ.ค. 2567 57
เอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ 1/2567 9 พ.ค. 2567 107
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านขุมเงิน ม.1 - คุ้มดงหัวชี 9 พ.ค. 2567 73
การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม 20 ก.พ. 2567 332
ข้อ.22รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 20 เม.ย. 2566 737
ข้อ.21สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนพ.ย.65-มี.ค.66 20 เม.ย. 2566 724
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 14 ต.ค. 2565 1063
ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแวง ม.7 1 ธ.ค. 2564 1224
ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจาน - ถ.แจ้งสนิท 1 ธ.ค. 2564 1089
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ 2 16 พ.ย. 2564 1163
ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล 1 พ.ย. 2564 901
ประกาศผู้ชนะ คก.ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองจาน 1 ต.ค. 2564 583
ประกาศผู้ชนะ คก.ก่อสร้างถนน คสล.สายนานายคำแปลง เอี่ยมอิ่ม 1 ต.ค. 2564 478
ประกาศผู้ชนะ คก.ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแวง กม.199 1 ต.ค. 2564 346
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 12 พ.ค. 2564 609
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564 20 เม.ย. 2564 668
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564 31 มี.ค. 2564 556
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 28 ก.พ. 2564 423
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564 31 ม.ค. 2564 381
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 4 ม.ค. 2564 414
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563 31 ธ.ค. 2563 390
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2563 30 พ.ย. 2563 363
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 7 ต.ค. 2563 339
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 13 ก.ค. 2563 546
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 6 ก.ค. 2563 319
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 26 มิ.ย. 2563 1006
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 มิ.ย. 2563 616
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29 เม.ย. 2563 495
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29 เม.ย. 2563 543
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29 เม.ย. 2563 508