องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 9

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566   6 ม.ค. 2566 42
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล   11 ต.ค. 2565 191