องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 5

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   5 ม.ค. 2567 1
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566   6 ม.ค. 2566 56
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล   11 ต.ค. 2565 382