องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

ติดต่อ


ออนไลน์ : 3

ที่อยู่ : สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน
บ้านสะแนน  หมู่ที่ 2 ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  รหัสไปรษณีย์ 35000

โทรศัพท์/โทรสาร 045 775073

E-mail: [email protected]

เว็ปไซต์ : www.khumngern.go.th


สายด่วน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน  08 1790 5825 


 
View : 3429