องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

งานจัดเก็บรายได้ : องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 4 มี.ค. 2567 134
ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 24 ม.ค. 2567 385
แจ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2567 10 ม.ค. 2567 1262
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2567 15 ธ.ค. 2566 463
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 12 ธ.ค. 2566 450
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 12 ธ.ค. 2566 3035
ประชาสัมพันธ์เจ้าของที่ดินให้ตรวจสอบและแจ้งยืนยันกรรมสิทธิ์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและการใช้ประโยชน์ 17 พ.ย. 2566 517
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีฯ 12 ต.ค. 2566 749
แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2567 11 ต.ค. 2566 566
รายงานใบเสร็จ ประจำปีงบประมาณ 2566 4 ต.ค. 2566 274
ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 30 มิ.ย. 2565 375