องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

ภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 30 มิ.ย. 2565 34