องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

แจ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2567


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: แจ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2567

ขอให้ผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีป้าย แจ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
โพสโดย : ll_FeRn_ll   วันที่ : 10 มกราคม 2567   View : 308
งานจัดเก็บรายได้
ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566  (ดู 280)
รายงานใบเสร็จ ประจำปีงบประมาณ 2566  (ดู 218)
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีฯ  (ดู 492)
แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2567  (ดู 459)
ประชาสัมพันธ์เจ้าของที่ดินให้ตรวจสอบและแจ้งยืนยันกรรมสิทธิ์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและการใช้ประโยชน์  (ดู 290)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ดู 250)
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567  (ดู 1016)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :