องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีฯ


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีฯ

เรื่องแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีฯ
โพสโดย : ll_FeRn_ll   วันที่ : 12 ตุลาคม 2566   View : 793
งานจัดเก็บรายได้
ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566  (ดู 383)
รายงานใบเสร็จ ประจำปีงบประมาณ 2566  (ดู 283)
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีฯ  (ดู 793)
แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2567  (ดู 588)
ประชาสัมพันธ์เจ้าของที่ดินให้ตรวจสอบและแจ้งยืนยันกรรมสิทธิ์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและการใช้ประโยชน์  (ดู 538)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ดู 462)
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567  (ดู 3706)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :