องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

รายงานใบเสร็จ ประจำปีงบประมาณ 2566


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: รายงานใบเสร็จ ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานใบเสร็จ ประจำปีงบประมาณ 2566
โพสโดย : ll_FeRn_ll   วันที่ : 4 ตุลาคม 2566   View : 320
งานจัดเก็บรายได้
ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566  (ดู 417)
รายงานใบเสร็จ ประจำปีงบประมาณ 2566  (ดู 320)
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีฯ  (ดู 866)
แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2567  (ดู 643)
ประชาสัมพันธ์เจ้าของที่ดินให้ตรวจสอบและแจ้งยืนยันกรรมสิทธิ์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและการใช้ประโยชน์  (ดู 613)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ดู 512)
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567  (ดู 5025)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :