องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
ประกาศอบต.ขุมเงิน เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   7 เม.ย. 2565 117
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   7 เม.ย. 2565 113