องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ออนไลน์ : 13

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร วันที่ โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)   4 ม.ค. 2565 55