องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ออนไลน์ : 10

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร วันที่ โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)   6 มี.ค. 2566 12