องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

กระดานสนทนา Webboard


ออนไลน์ : 6

ขอสอบถามการขึ้นทะเบียนผู้พิการที่ อบต.ขุมเงิน ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

ขอสอบถามการขึ้นทะเบียนผู้พิการที่ อบต.ขุมเงิน ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

ผู้ตั้งกระทู้ : นายคำไหล ทองจิตร IP : 125.26.99.165 เวลา : 2023-04-10 14:15:19 (ดู 336)

เรียน คุณคำไหล ทองจิตร

การขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยพิการนั้น ท่านสามารถติดต่อและยื่นได้ที่กองสวัสดิการสังคม ในวันและเวลาราชการดังนี้

1.สมุดประจำตัวผู้พิการ

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้พิการ

3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้พิการ 

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ดูแล)

5.สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ดูแล)

 

ผู้ตั้งกระทู้ : นักพัฒนาชุมชน เวลา : 2023-04-10 14:35:09 IP : 125.26.99.165
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :