องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 3

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   9 ต.ค. 2566 14
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน เดือนตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)   4 เม.ย. 2565 141