องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร)


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร)
วันที่ : 17 เมษายน 2565   View : 804