องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

ตราสัญลักษณ์


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: ตราสัญลักษณ์


ตราสัญญาลักษณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ความหมายของตราสัญลักษณ์
         ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน มีลักษณะเป็นรูปวงกลม มีชื่อ อบต.ขุมเงิน อยู่ด้านบน ซึ่งหมายถึง ความสามัคคีกลมเกลียวของพี่น้องประชาชนในตำบลขุมเงิน และภายในวงกลมเป็นรูป “ใบเสมาโบราณปางรำพึง” อายุหลายพันปีซึ่งขุดค้นพบในพื้นที่บ้านขุมเงิน ซึ่งหมายถึง ชาวบ้านขุมเงินนั้นมีความเจริญทางพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีตกาล
 
วันที่ : 1 มกราคม 2559   View : 1467