องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 16

รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
1. หน้าปก   4 เม.ย. 2565 94
2.รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   4 เม.ย. 2565 105
3.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   4 เม.ย. 2565 100