องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 85

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)   8 เม.ย. 2565 128