องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร)


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร)
วันที่ : 17 เมษายน 2565   View : 947