องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 13

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
1. หน้าปก รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   18 เม.ย. 2565 231
2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน   18 เม.ย. 2565 81
3.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน   18 เม.ย. 2565 171
หน้าปก   11 เม.ย. 2565 88
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ตุลาคม 2564   11 เม.ย. 2565 88
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน พฤศจิกายน 2564   11 เม.ย. 2565 74
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2564   11 เม.ย. 2565 73
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มกราคม 2565   11 เม.ย. 2565 67
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ 2565   11 เม.ย. 2565 65
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มีนาคม 2565   11 เม.ย. 2565 72