องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 8

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2566   19 เม.ย. 2566 21
1. หน้าปก รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   18 เม.ย. 2565 280
2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน   18 เม.ย. 2565 100
3.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน   18 เม.ย. 2565 218
หน้าปก   11 เม.ย. 2565 112
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ตุลาคม 2564   11 เม.ย. 2565 115
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน พฤศจิกายน 2564   11 เม.ย. 2565 102
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2564   11 เม.ย. 2565 99
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มกราคม 2565   11 เม.ย. 2565 99
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ 2565   11 เม.ย. 2565 86
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มีนาคม 2565   11 เม.ย. 2565 100