องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 17

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   7 ม.ค. 2565 67