องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 32

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ ปี 2566   19 เม.ย. 2566 379
038 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565   19 เม.ย. 2566 59
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   7 ม.ค. 2565 146