องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

เมื่อ 13 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน โดยมี นายสมปอง  อยู่คง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เป็นประธานในพิธี
วันที่ : 9 มกราคม 2563   View : 1378