องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 4

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 045 775073
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.khumngern.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องทุกข์

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน
บ้านสะแนน  หมู่ที่ 2 ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
เบอร์โทรศัพท์ 045 775073
View : 1563