องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑/๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑/๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

????ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑/๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
เปิดไฟล์
โพสโดย : Gartoon^_^   วันที่ : 23 มีนาคม 2566   View : 313
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :