องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

กองสาธารณสุขได้ลงพื้นที่กำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ ภายสถานที่ราชการ


ออนไลน์ : 7

Gallery :: กองสาธารณสุขได้ลงพื้นที่กำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ ภายสถานที่ราชการ
กองสาธารณสุขได้ลงพื้นที่กำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ ภายสถานที่ราชการ และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ค้าและประชาชนในพืนที่
วันที่ : 29 มิถุนายน 2566   View : 480