องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

วัดบึงขุมเงิน


ออนไลน์ : 16

Gallery :: วัดบึงขุมเงิน
วัดบึงขุมเงิน เป็นวัดประจำหมู่บ้านซึ่งก่อตั้งมาแล้วกว่า 200 ปี มีเนื้อที่ 1 แปลงจำนวน 4 ไร่ 99 ตารางวา สถานที่ตั้ง บ้านขุมเงิน หมู่ 1 ตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
เพราะวัดนี้ตั้งอยู่ริมชายทุ่งซึ่งมีน้ำลึกอยู่เหนือวัด แต่ก่อนฤดูฝนจะลึกประมาณ 1.5 เมตร ถึง 2 เมตร ชาวบ้านจึงเรียกว่าบึง จึงให้ชื่อว่า วัดบึง ส่วนคำที่ต่อท้ายว่า ขุมเงิน เล่ากันว่า มีคนโบราณ (อาจเป็นขอม ) มาขุดเอาแต่แร่เงิน ตรงที่ตั้งวัดนี้ เมื่อมาตั้งวัดก็ปรากฏเป็นขุมอยู่แล้ว ซึ่งเรียกกันว่า ขุมเงิน ลึกประมาณ 2 เมตร พอตั้งวัดขึ้นจึงเรียกว่า วัดบึงขุมเงิน

แหล่งโบราณคดีบ้านขุมเงิน

อยู่ที่บ้านขุมเงิน ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร ไม่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ มีร่องน้ำธรรมชาติไหลผ่านขึ้นไปทางด้านทิศเหนือ เนินดินทางด้านทิศใต้ มีเศษภาชนะดินเผาทับถมเป็นชั้นหนา พบหินดุซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปั้นภาชนะ พบเศษภาชนะดินเผาก่อนประวัติศาสตร์ คือภาชนะดินเผาเคลือบน้ำดินสีแดง ที่ขอบปากมีการกดบากเป็นรอยคล้ายฟันปลา
นอกจากนั้นยังพบใบเสมา แสดงถึงการนับถือพุทธศาสนา เช่นเดียวกับชุมชนโบราณบ้านตาดทอง ชุมชนโบราณแห่งนี้มีการอยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมาถึงสมัยทวาราวดี มีอายุอยู่ประมาณ 1,000 - 2,500 ปีมาแล้ว (ใบเสมาที่ขุดพบ นำไปติดตั้งไว้บริเวณวัดและรอบๆ พระอุโบสถ)
วันที่ : 13 มิถุนายน 2566   View : 191