องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินแล้วสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566


ออนไลน์ : 16

Gallery :: ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินแล้วสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินแล้วสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีตรวจสอบและดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด
วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566   View : 56