ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 12 พ.ค. 64 70
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564 20 เม.ย. 64 76
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564 31 มี.ค. 64 68
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 28 ก.พ. 64 55
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564 31 ม.ค. 64 53
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 4 ม.ค. 64 84
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563 31 ธ.ค. 63 67
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2563 30 พ.ย. 63 38
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 7 ต.ค. 63 10
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 13 ก.ค. 63 186
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 6 ก.ค. 63 9
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 26 มิ.ย. 63 238
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 มิ.ย. 63 239
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29 เม.ย. 63 172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29 เม.ย. 63 175
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29 เม.ย. 63 176
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบระมาณ 2563 27 เม.ย. 63 175
ประกาศ อบต.ขุมเงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 27 เม.ย. 63 154
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหลื่อม หมู่ที่ 3 ต.ขุมเงิน - บ้านเขื่องคำ ม.5 ต.เขื่องคำ 16 เม.ย. 63 151
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายหนองจาน 16 เม.ย. 63 134
ประกาศราคากลาง 16 เม.ย. 63 13
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14 เม.ย. 63 163
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 10 เม.ย. 63 254
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 3 เม.ย. 63 11
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 26 มี.ค. 63 138
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25 มี.ค. 63 143
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 6 ม.ค. 63 8
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 18 มิ.ย. 62 190
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเหลื่อม-ถนนแจ้งสนิท กม.199 27 พ.ค. 62 120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเหลื่อม ม.3-บ้านเขื่องคำ 8 ก.พ. 62 113