ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 12 พ.ค. 64 35
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564 20 เม.ย. 64 33
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564 31 มี.ค. 64 29
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 28 ก.พ. 64 21
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564 31 ม.ค. 64 22
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 4 ม.ค. 64 39
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563 31 ธ.ค. 63 38
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2563 30 พ.ย. 63 27
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 13 ก.ค. 63 154
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 26 มิ.ย. 63 213
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 มิ.ย. 63 223
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29 เม.ย. 63 154
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29 เม.ย. 63 155
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29 เม.ย. 63 163
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบระมาณ 2563 27 เม.ย. 63 156
ประกาศ อบต.ขุมเงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 27 เม.ย. 63 138
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหลื่อม หมู่ที่ 3 ต.ขุมเงิน - บ้านเขื่องคำ ม.5 ต.เขื่องคำ 16 เม.ย. 63 128
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายหนองจาน 16 เม.ย. 63 117
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14 เม.ย. 63 143
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 10 เม.ย. 63 237
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 26 มี.ค. 63 119
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25 มี.ค. 63 125
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 18 มิ.ย. 62 170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเหลื่อม-ถนนแจ้งสนิท กม.199 27 พ.ค. 62 100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเหลื่อม ม.3-บ้านเขื่องคำ 8 ก.พ. 62 98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสะแนน ม.2-บ้านคำม่วง ตำบลย่อ 28 ธ.ค. 61 106