ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 13 ก.ค. 63 88
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 26 มิ.ย. 63 149
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 มิ.ย. 63 160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29 เม.ย. 63 100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29 เม.ย. 63 98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29 เม.ย. 63 93
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบระมาณ 2563 27 เม.ย. 63 109
ประกาศ อบต.ขุมเงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 27 เม.ย. 63 102
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหลื่อม หมู่ที่ 3 ต.ขุมเงิน - บ้านเขื่องคำ ม.5 ต.เขื่องคำ 16 เม.ย. 63 93
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายหนองจาน 16 เม.ย. 63 78
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14 เม.ย. 63 106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 10 เม.ย. 63 181
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 26 มี.ค. 63 82
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25 มี.ค. 63 86
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 18 มิ.ย. 62 139
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเหลื่อม-ถนนแจ้งสนิท กม.199 27 พ.ค. 62 72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเหลื่อม ม.3-บ้านเขื่องคำ 8 ก.พ. 62 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสะแนน ม.2-บ้านคำม่วง ตำบลย่อ 28 ธ.ค. 61 75
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหลื่อม หมู่ที่ 3 0 -1957 109