อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 9

มอบกระเช้าปีใหม่ท่านนายก

มอบกระเช้าปีใหม่2564... วันที่ 4 ม.ค. 64 (ดูู 24)

กิจการสภา อบต.ขุมเงิน

การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานกิจการสภาของ อบต.ขุมเงิน... วันที่ 1 ก.ค. 63 (ดูู 74)

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลขุมเงิน บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)... วันที่ 10 มิ.ย. 63 (ดูู 110)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 63

เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลขุมเงิน... วันที่ 31 มี.ค. 63 (ดูู 128)

อบต.ขุมเงิน พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน COVID-19

เมื่อ 28 ม.ค.63 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ขุมเงิน นำโดย นายสมปอง  อยู่คง  นายก อบต.ขุมเงิน  ร่วมกับ รพ.สต.ขุมเงิน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ พื้นที่วัดบึงขุมเงิน และวัดบ้านเหลื่..... วันที่ 28 มี.ค. 63 (ดูู 109)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

เมื่อ 13 ธันวาคม 2562  อบต.ขุมเงิน จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ ห้องประชุมสภา อบต.ขุมเงิน  โดยมี นายสมปอง  อยู่คง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เป็นประธานในพิธี  ... วันที่ 9 ม.ค. 63 (ดูู 110)

มอบเกียรติบัตรจบหลักสูตรในโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลขุมเงิน โดยนายสมปอง อยู่คง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนผู้สูงอายุตำบลขุมเงิน รุ่นที่ 1 ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลขุมเงิน... วันที่ 30 ต.ค. 62 (ดูู 293)

รับการประเมิน LPA ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนสตำบลขุมเงิน รับการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ (LPA) ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ขุมเงิน... วันที่ 11 ก.ค. 62 (ดูู 413)

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

26 มิถุนายน 2562 อบต.ขุมเงิน จัดโครงการเดินรรรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีนายสมปอง อยู่คง  นายก อบต.ขุมเงินเป็นประธานในพิธี  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน คณะครู/นักเรียน เจ้าหน้าที่ของ รพ.สต. และประชาชนในเ..... วันที่ 26 มิ.ย. 62 (ดูู 156)

โครงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

คณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภา อบต.ขุมเงิน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ตามโครงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศสนา พระมหากษัตริย์ โดยดำเนินกิจกรรมขึ้นทุกๆ วันจันทร์... วันที่ 25 มิ.ย. 62 (ดูู 343)

การดำเนินการด้านงานร้องเรียน ร้องทุกข์

งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/งานศูนย์ดำรงธรรม อบต.ขุมเงิน  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านต่างๆ รวมทั้งงานไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทร่วมกับผู้นำชุมชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง... วันที่ 25 มิ.ย. 62 (ดูู 228)

โครงการสร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุ

 โครงการสร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุ ในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ 13 เมษายน 2562 ... วันที่ 13 เม.ย. 62 (ดูู 149)

โครงการเปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ

อบต.ขุมเงิน ทำพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ณ ตลาดสดบ้านขุมเงิน โดยมี นายสมปอง  อยู่คงเป็นประธานในพิธี ... วันที่ 5 ธ.ค. 61 (ดูู 118)

โครงการจัดงานลอยกระทง 2561

โครงการจัดงานลอยกระทง 2561 ... วันที่ 26 พ.ย. 61 (ดูู 138)

ประเมินหมู่บ้านต้นแบบปลอดขยะ

ประเมินหมู่บ้านต้นแบบปลอดขยะ ... วันที่ 5 ต.ค. 61 (ดูู 146)

ประเพณีลอยกระทง 2560

ประเพณีลอยกระทง 2560 ... วันที่ 13 พ.ย. 60 (ดูู 122)

โครงการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ประจำปี 2561-2564

โครงการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ประจำปี 2561-2564 ... วันที่ 30 ส.ค. 60 (ดูู 130)

ตรวจประเมินประสิทธิภาพท้องถิ่น Local Performance Assessment : LPA

ตรวจประเมินประสิทธิภาพท้องถิ่น Local Performance Assessment : LPA ... วันที่ 26 ก.ค. 60 (ดูู 137)

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ... วันที่ 10 ก.ค. 60 (ดูู 140)

ปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

ปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 ... วันที่ 10 ก.ค. 60 (ดูู 121)