อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 15

รับการประเมิน LPA ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนสตำบลขุมเงิน รับการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ (LPA) ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ขุมเงิน... วันที่ 11 ก.ค. 62 (ดูู 19)

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

26 มิถุนายน 2562 อบต.ขุมเงิน จัดโครงการเดินรรรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีนายสมปอง อยู่คง  นายก อบต.ขุมเงินเป็นประธานในพิธี  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน คณะครู/นักเรียน เจ้าหน้าที่ของ รพ.สต. และประชาชนในเ..... วันที่ 26 มิ.ย. 62 (ดูู 21)

โครงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

คณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภา อบต.ขุมเงิน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ตามโครงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศสนา พระมหากษัตริย์ โดยดำเนินกิจกรรมขึ้นทุกๆ วันจันทร์... วันที่ 25 มิ.ย. 62 (ดูู 19)

การดำเนินการด้านงานร้องเรียน ร้องทุกข์

งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/งานศูนย์ดำรงธรรม อบต.ขุมเงิน  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านต่างๆ รวมทั้งงานไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทร่วมกับผู้นำชุมชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง... วันที่ 25 มิ.ย. 62 (ดูู 26)

โครงการสร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุ

 โครงการสร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุ ในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ 13 เมษายน 2562 ... วันที่ 13 เม.ย. 62 (ดูู 30)

โครงการเปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ

อบต.ขุมเงิน ทำพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ณ ตลาดสดบ้านขุมเงิน โดยมี นายสมปอง  อยู่คงเป็นประธานในพิธี ... วันที่ 5 ธ.ค. 61 (ดูู 27)

โครงการจัดงานลอยกระทง 2561

โครงการจัดงานลอยกระทง 2561 ... วันที่ 26 พ.ย. 61 (ดูู 27)

ประเมินหมู่บ้านต้นแบบปลอดขยะ

ประเมินหมู่บ้านต้นแบบปลอดขยะ ... วันที่ 5 ต.ค. 61 (ดูู 23)

ประเพณีลอยกระทง 2560

ประเพณีลอยกระทง 2560 ... วันที่ 13 พ.ย. 60 (ดูู 19)

โครงการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ประจำปี 2561-2564

โครงการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ประจำปี 2561-2564 ... วันที่ 30 ส.ค. 60 (ดูู 26)

ตรวจประเมินประสิทธิภาพท้องถิ่น Local Performance Assessment : LPA

ตรวจประเมินประสิทธิภาพท้องถิ่น Local Performance Assessment : LPA ... วันที่ 26 ก.ค. 60 (ดูู 24)

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ... วันที่ 10 ก.ค. 60 (ดูู 26)

ปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

ปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 ... วันที่ 10 ก.ค. 60 (ดูู 24)

งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ... วันที่ 14 มิ.ย. 59 (ดูู 24)

ประเพณีก่อเจดีย์ทราย 2556

ประเพณีก่อเจดีย์ทราย 2556 ... วันที่ 9 ก.ค. 56 (ดูู 21)

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ... วันที่ 22 พ.ค. 56 (ดูู 22)