ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 16 ก.ย. 63 7
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 14 ก.ย. 63 8
ประกาศรับสมัครสอบเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน(เพิ่มเติม) 25 ส.ค. 63 19
ประกาศรับสมัครสอบเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน 3 ส.ค. 63 36
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน 27 ก.ค. 63 21
ประกาศ อบต.ขุมเงิน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 13 ก.ค. 63 12
ประกาศ อบต.ขุมเงิน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 13 ก.ค. 63 12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 9 ก.ค. 63 18
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นประจำปี 1 ก.ค. 63 14
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 17 มิ.ย. 63 84
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 12 มิ.ย. 63 91
ประกาศรับสมัครสอบเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน 28 พ.ค. 63 151
ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 20 พ.ค. 63 314
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบระมาณ 2563 27 เม.ย. 63 41
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 9 ม.ค. 63 104
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน 11 ธ.ค. 62 122