ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แต่งตั้งผู้ผ่านอบรม 2 พ.ย. 63 18
การควบคุมภายใน 19 ต.ค. 63 13
แบบ ปค4 19 ต.ค. 63 12
แบบ ปค5 19 ต.ค. 63 10
แบบ ปค1 19 ต.ค. 63 13
กำหนดหน้าที่รับผิดชอบเดือนตุลาคม 19 ต.ค. 63 15
คำสั่งติดตามประเมินผล 19 ต.ค. 63 12
คำสั่งสำนักงาน 19 ต.ค. 63 13
คำสั่งแบ่งงานกองคลัง 19 ต.ค. 63 9
คำสั่งแบ่งงานกองช่าง 19 ต.ค. 63 8
คำสั่งแบ่งงานกองการศึกษา 19 ต.ค. 63 9
คำสั่งแบ่งงานกองการสาธารณสุข 19 ต.ค. 63 8
คำสั่งแบ่งงานกองการส่งเสริมการเกษตร 19 ต.ค. 63 11
คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายกองสวัสดิการ 19 ต.ค. 63 8
สมรรถนะใช้ประกอบการพัฒนา 19 ต.ค. 63 9
สมรรถนะสายงาน 19 ต.ค. 63 8
Competency 14 ต.ค. 63 14
Competency 14 ต.ค. 63 14
Competency 14 ต.ค. 63 14
Competency 14 ต.ค. 63 14
Competency 14 ต.ค. 63 13
Competencyประเภทวิชาการ 14 ต.ค. 63 15
Competencyประเภทวิชาการ 14 ต.ค. 63 13
Competencyประเภทวิชาการ 14 ต.ค. 63 10
Competencyประเภทวิชาการ 14 ต.ค. 63 12
Competencyประเภทอำนวยการ 14 ต.ค. 63 12
Competencyประเภทอำนวยการ 14 ต.ค. 63 11
Competencyประเภทอำนวยการ 14 ต.ค. 63 10
Competencyประเภทท้องถิ่น 14 ต.ค. 63 10
แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงาน 12 ต.ค. 63 13