รณรงค์เชิญชวนประชาชนขึ้นทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด ณ ศาลาประชาคมบ้านเหลื่อม


ออนไลน์ : 7

Gallery :: รณรงค์เชิญชวนประชาชนขึ้นทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด ณ ศาลาประชาคมบ้านเหลื่อม
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ขุมเงินร่วมกับ รพ.สต.ขุมเงิน ผู้นำชุมชน อสม ออกรณรงค์เชิญชวนประชาชนขึ้นทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด ณ ศาลาประชาคมบ้านเหลื่อม
วันที่ : 1 มิถุนายน 64   View : 90