ประชุมคณะกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ตำบลขุมเงิน


ออนไลน์ : 7

Gallery :: ประชุมคณะกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ตำบลขุมเงิน
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมคณะกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ตำบลขุมเงิน ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน โดยมีนายอำเภอเมืองยโสธร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
วันที่ : 4 มิถุนายน 64   View : 65