องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

 

เมนูหลัก

 

 

 

 

 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

 

ระบบข้อมูลรายบุคคล


คู่มือการปฏิบัติงาน

 

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น


 

 

 

 

 

 

Smile
สำหรับเจ้าหน้าที่

E-mail Address:

รหัสผ่าน:

ลืมรหัสผ่านกรุณา  คลิ๊กที่นี่  หรือ(Root)   2009616_4962.gif สมัครสมาชิก

ค้นหาข้อมูล

 

 

หน่วยงานในจังหวัด

 

สมรรถนะใช้ประกอบการสรรหา แต่งตั้งและเลื่อนระดับ

1. ประเภท บริหารท้องถิ่น

2. ประเภท อำนวยการท้องถิ่น

Smileนักบริหารงานทั่วไป

Smileนักบริหารงานคลัง

Smileนักบริหารงานช่าง

Smileนักบริหารงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3. ประเภท วิชาการ

Smileนักทรัพยากรบุคคล

Smileนักพัฒนาชุมชน

Smileนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Smileนักวิชาการเงินและบัญชี

Smileนักวิชาการจัดเก็บรายได้

Smileนักวิชาการสาธารณสุข

Smileนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4. ประเภท ทั่วไป

Smileเจ้าพนักงานธุรการ

Smileเจ้าพนักงานพัสดุ

Smileนายช่างโยธา

 
Online:  1
Visits:  30,237
Today:  59
PageView/Month:  1,596