องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

 

เมนูหลัก

 

 

 

 

 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

 

ระบบข้อมูลรายบุคคล


คู่มือการปฏิบัติงาน

 

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น


 

 

 

 

 

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

E-mail Address:

รหัสผ่าน:

ลืมรหัสผ่านกรุณา  คลิ๊กที่นี่  หรือ(Root)   2009616_4962.gif สมัครสมาชิก

ค้นหาข้อมูล

 

 

หน่วยงานในจังหวัด

 

ITA

1. ประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงาน

2. ประกาศเจตจำนง

3. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

4. บันทึกข้อความ

5.ประกาศนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

6.คู่มือการปฏิบัติงานตามภากิจหลัก

7.คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

8.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

9.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

10.คูมือแนวทางการ ปบ.งาน อบต.ขุมเงิน

 
Online:  1
Visits:  32,378
Today:  51
PageView/Month:  1,467